Новини

Зам.-министър Деница Николова откри второто заседание на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри второто заседание на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.“, което се състоя днес в Балчик. „Приетите на днешната среща „Насоки за визуална идентичност“, „Описание на системата за управление и контрол“ и „Стратегия за предотвратяване и борба с измамите“ ще гарантират успешното управление на Програмата“, каза зам.-министър Николова. Тя изрази задоволство от активната работа по Програмата от нейния старт преди три месеца. В рамките на програмата беше обявена Първа покана  за набиране на проектни предложения.  Крайният срок за подаване на проекти от типа „меки мерки“ е 30.06.2015 г., а за инвестиционни проекти – 30.09.2015 г. Бюджетът на Програмата е в размер на над 500 млн. лв. На днешното заседание присъстваха още Дойна Сурчел, съ-предедател на Комитета за наблюдение на Програмата от румънска страна, и Кипрос Киприану, представител на Европейската комисия.