Новини

„Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи“ (презентации)

Втори панел: Добри практики при изпълнението на проекти за строителния сектор и инвестиционни приоритети за 2014 – 2020 г. Водещ панела – инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ   „Магистрала Струма лот 2 - Комплексният инфраструктурен проект” –  инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг” АД.   „Развитието на „Геострой” АД в метростроителството – от станция „Джеймс Баучер“ до станция „Бизнес парк”, „Младост 4“ – инж. Стефан Ванков, главен инженер в „Геострой” АД и ръководител проект в Обединение „Геометро Б.П.“     Проект за разширение на метро София - първи диаметър; Етап ІІІ, лот 2. Обособена позиция 1: Участък от км. 15+450 до км. 17+000" – инж. Стефан Чонков, проджект мениджър в „Джи Пи Груп” ООД.   Проект за разширение на метро София - първи диаметър; Етап ІІІ, лот 2. Обособена позиция 1: Участък от км. 15+450 до км. 17+000" from Вестник "Строител" on Vimeo.   „Добри практики във ВиК сектора - проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“. Очакванията на строителния бранш за програмен период 2014 – 2020 г.” – инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ и председател на секция „Хидротехническо строителство“ към КСБ.   Споразумение за партньорство на България 2014 – 2020 г. – възможности и перспективи за строителния сектор – Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”, Централно координационно звено, Министерски съвет