Новини

Удължава се срокът за консултантска помощ от ЕИБ за железопътните проекти, финансирани по ОП „Транспорт”

„Тракия“ е първата автомагистрала в България и има изключително значение за икономиката и транспорта на страната. Решението за нейното строителство – като част от автомагистрален пръстен, включващ още „Хемус” и „Черно море” (между Бургас и Варна), е взето през 1964 година. Строителството започва през 1975 г., а през 1985 г. е пуснат в експлоатация първият участък от София до Пловдив. В нормалните държави оставащите до Бургас 250-300 км щяха да бъдат прокарани най-много за още десетина години, но ние нали винаги трябва да сме… „различни” Правителството одобри изменение на Споразумението между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Европейската инвестиционна банка за предоставяне на консултантска помощ на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. С решението срокът на Споразумението се удължава с два месеца до 1 октомври 2015 г., като до тогава българска страна ще ползва консултантска помощ от ЕИБ за железопътните инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт”, идентифицирани като рискови. Промяната ще подпомогне Управляващия орган също така при наемане на външна консултантска помощ за приключване на проектите, генериращи приходи, които се финансират по програмата.