Новини

За периода 2009-2015 г. 824 проекта са получили финансиране по фонд Флаг

_MG_9949 "За периода от 2009-2015г., около 824 проекта са получили финансиране чрез фонд "ФЛАГ", а именно налични оборотни средства на общините, за да извършват разплащания към своите бенефициенти или когато има допълнителни дейности, включително за покриване на финансови корекции. Общините са разпределени в няколко категории. Някои от общините, които са в по-лошо финансово състояние, за изключени от заплащане на лихви". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, по време на подписването на договори за кредит между фонда и две банки, които ще предоставят револвиращи кредити на фонда По думите ѝ съществува специален ред, който определя кои общини да получават финансиране от фонда. "От тези 824 проекта, които са финансирани, финансовият ресурс, който е предоставен е в размер на почти 1 млрд. лева. С 1 млрд. лева са подкрепени проекти финансирани от европейските фондове и европейските програми на стойност почти 4 млрд. лв", обясни още Павлова. Кредитните институции, с които бяха сключени договори са „БАНКА ДСК” ЕАД и „СИБАНК” ЕАД. Договорите бяха подписани от изпълнителния директор на фонд "ФЛАГ“  Надя Данкинова и представители на банките. Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Мисията на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП)/Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. ФЛАГ отпуска заеми на лица - бенефициенти и/или техните асоциирани партньори, които подготвят или изпълняват проекти по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по програмите за Трансгранично сътрудничество или по други програми и финансови механизми, финансирани със средства на Европейския съюз или на други международни програми, след изрично решение на СД на фонда (към настоящия момент това са: Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014; Норвежкия финансов механизъм 2009-2014; Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз 2009-2019).