Новини

Утре се отварят офертите за разработване на проекти, с които АПИ ще кандидатства за финансиране по ОПРР до 2020 г.

  api_building_new Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Обществената поръчка е по 12 обособени позиции: Обособена позиция №1 - области Стара Загора и Сливен:

 • път ІІ-57 Стара Загора – Раднево - път ІІ-55, участъци от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650, с обща дължина 39,136 км.
Обособена позиция №2 - области Плевен, Ловеч и Враца:
 • път ІІІ-306 Червен бряг – Чомаковци, участък от км 9+715 до км 19+207;
 • път ІІІ-1002 Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608;
 • път ІІ-35 Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре, участък от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 35,612 км.
Обособена позиция №3 - области Стара Загора и Хасково:
 • път ІІІ-663 Чирпан – Симеоновград, участъци от км 0+000 до км 29+000, от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908, с обща дължина 50,966 км.
Обособена позиция №4 - област Монтана:
 • път ІІІ-112 Дъбова махала – Монтана, участъци от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км.
Обособена позиция №5 - области Смолян и Пловдив:
 • път ІІІ-866 Стойките – Широка лъка – Михалково, участъци от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553, с обща дължина 35,703 км.
Обособена позиция №6 - области Смолян и Пловдив:
 • път ІІІ-866 Михалково – Кричим, участък от км 66+857 до км 103+500, с обща дължина 36,643 км.
  Обособена позиция №7 - област Кърджали:
 • път ІІІ-507 Кърджали – Мост – Манастир, участък от км 0+055 до км 26+200, с дължина 26,145 км.
Обособена позиция №8 - области София и Перник:
 • път ІIІ-811 Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула, участъци от км 0+000 до км 9+810 и от км 10+590 до км 43+300, с обща дължина 42,520 км.
Обособена позиция №9 - области Варна и Бургас:
 • път ІIІ-208 Провадия – Дъскотна - Айтос, участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33,466 км.
Обособена позиция №10 - области Русе и Разград:
 • път IІ-23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово, участък от км 0+030 до км 46+771, с дължина 46,741 км.
Обособена позиция №11 - област Хасково:
 • път ІIІ-559 Полски градец - Тополовград – с. Устрем, участъци от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км.
Обособена позиция №12 - области Силистра и Варна:
 • път ІIІ-2077 Каблешково - Межден, участък от км 11+000 до км 20+650;
 • път ІIІ-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина - Житница, участъци: от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, с обща дължина 28,553 км.
Целта е да бъдат изработени инвестиционни проекти за основен ремонт на пътните участъци включени в дванадесетте обособени позиции до фаза технически проект. Прогнозната стойност е 2 660 400 лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Офертите ще бъдат отворени от 14:00 часа в зала 605, в АПИ.