Новини

Столичната община обяви конкурс за проект на паметник на инж. Иван Иванов

Столичната община обяви конкурс за идеен проект на паметник на кмета на София инж. Иван Иванов. Той е градоначалник на столицата по време на Втората световна война и е известен като строителя на Рилския водопровод. Работи по изграждането на язовир Искър и благоустройството на парк Витоша. Паметникът ще бъде издигнат в обхвата на кръстовището между бул. "Драган Цанков" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", пред метростанция "Стадион Васил Левски". Избраното място за монумента е свързано с това, че на 23 април 1933 г. там бликва първата вода от Рилския водопровод и изпълва специално построения басейн до стадион "Юнак". Конкурсът е за обемно-пространствено проучване и идеен проект. Целта му е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител. Право на участие имат скулптори, художници, дизайнери, архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежаващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи. Проектантският колектив трябва да включва минимум един скулптор и един архитект с пълна проектантска правоспособност. Конкурсните проекти ще се приемат на същия адрес до 27 юли.