Новини

Български компании може да строят заводи за биодизел във Виетнам

Български компании може да строят заводи за биодизел във Виетнам. Това стана ясно по време на срещата на Нгуен Тан Зунг, министър-председател на Социалистическа Република Виетнам с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева и работодателските организации – Асоциацията на индустриалния капитал, БТПП и БСК. Програмата на азиатската страна предвижда изграждането на 20 завода за биодизел. Български компании се надяват да построят няколко предприятия в тази сфера. Отделно наши фирми имат интерес в изграждането на 3 завода за отпадъци на територията на различни провинции във Виетнам. Също така 2 пречиствателни станции за отпадни води. В момента се търсят инвеститори за построяването на обектите, стана ясно на срещата. Българската минна компания „Геотехмин“ кандидатства за концесия на мина с цветни руди във Виетнам. Проектът обаче не е предвижен от съответната община. Фирмата възнамерява да инвестира във Виетнам 100 млн. долара. По време на срещата беше обсъден и проекта на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД за съвместно изграждане на завод/и за рециклиране на отработени масла. Проектът на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД („Приста Рисайклинг”) е в партньорство с „ПетроВиетнам” (националният петролен холдинг на Виетнам и най-силната икономическа група в страната) за изграждане на национална система за събиране на отработени масла и поетапното построяване на две рафинерии за преработка с капацитет от 80 хил. тона годишно (очакваните инвестиции са за около 50 млн. долара). Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева участва и в организирания от институцията съвместно с Посолството на СР Виетнам - Българо-виетнамски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи. Целта на проявата беше да се осигурят възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Социалистическа Република Виетнам за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и пр. От виетнамска страна се включи 80-членна бизнес делегация, представляваща 31 от най-големите виетнамски корпорации и фирми. Още толкова участваха и от българския бизнес. В състава на виетнамската делегация бяха включени представители от следните области: банково дело, селско и горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, дървообработване и производство на мебели, инфраструктура и строителство, енергетика и възобновяеми енергийни източници, текстил и облекло, електроника и електротехника, туризъм, недвижими имоти и др. Форумът е част от мероприятията в сферата на търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество между двете страни, организирани за отбелязване на 65-тата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Виетнам през настоящата 2015 г. Българо-виетнамският бизнес форум се организира в изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.