Новини

Намалява сградното строителство, увеличава се инженерното

По предварителни данни през април 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 0.5% на строителната продукция през април 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година. През април 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.0%, но същевременно гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.3% . На годишна база намалението на строителната продукция през април 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 10.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 11.6% .