Новини

Министър Павлова: Инвестирахме 33 млн. евро в инициативата JESSICA

IMG_8297 В присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на министъра на здравеопазването Петър Москов беше подписан договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за радиохирургия и радиотерапия в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Съвместната Европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските области - JESSICA. Вече са приключени проектите за оборудване на Първа МБАЛ - София, Първа АГ болница и за Четвърта МБАЛ - София, на обща стойност 1,5 млн. лева. С новото оборудване България ще има завършен цикъл, посочи министър Павлова. Министър Павлова поясни, че финансовият инструмент е създаден с частично финансиране по линия на ОП "Регионално развитие". Инвестирахме 33 млн. евро, които бяха разпределени във Фонд за градско развитие на София и Фонд за градско развитие за останалите 6 най-големи градове на територията на страната, подчерта тя. Чрез Фонда за устойчиво градско развитие на София по линия на "JESSICA" ще привлечем допълнителен ресурс. С около 80 млн. лева инвестираме в проекти за подобряване на градската среда, обясни министърът. В новия програмен период с 370 млн. лв. ще бъдат създадени 5 фонда за развитие. С трите от тях – за София, за Южна България и за Северна България, всички болници в 39-те големи града ще могат да кандидатстват за аналогични проекти, с които да получат дългосрочно кредитиране. По ОП "Регионално развитие 2007-2013 г." предоставихме безвъзмедно финансиране на различни проекти, включително и в сектор „Здравеопазване“. Около 280 млн. лева инвестирахме в държавните болници за доставка на високотехнологично оборудване с фокус върху онкологията. Предоставихме и средства за ремонт и оборудване на бившите онкодиспансери, съобщи още Павлова. Подписаният днес договор прави възможно закупуването и инсталирането на изключително модерен линеен ускорител. Освен всички методи за конвенционална лъчетерапия апаратурата дава възможност и за стереотаксична лъчева хирургия, както на статични, така и на подвижни цели. Новият линеен ускорител осигурява висок комфорт на пациентите, благодарение на бързината и качеството на лъчетерапевтичните процедури и предоставя възможност за лекуване на над 60 души дневно. Договорът предвижда още предоставяне и разширение на софтуера за лъчева хирургия, което ще даде възможност на лекарите да извършват хирургични лъчеви интервенции не само на глава, но и на цяло тяло.