Новини

Утре се отварят офертите за текущ ремонт и поддържане на старите участъци от АМ „Тракия“

api_building_new Утре ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за избор на изпълнител за превантивно, текущо, зимно поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 208,18 км от АМ „Тракия“ – от София до Стара Загора, на 2,25 км пътна връзка с АМ „Марица“, както и принадлежащите пътни връзки и поддържане на осветлението на тунел „Траянови врата“. Индикативната стойност на обществената поръчка е 20 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнението й е 48 месеца. Офертите ще бъдат отворени от 15:00 часа в зала 605 в АПИ.