Новини

Утре започва реконструкция на площад „Руски паметник”

На 10 юни започва реконструкцията на кръговото кръстовище на площад «Руски паметник». Изпълнител на строителните работи е Дружество по ЗЗД „Руски паметник 2014”, а проектант ОП „София – проект”.

Столична/stolichna Реконструкцията има за цел да подобри геометрията и техническите параметри на кръстовището, което в сегашното си състояние не може нормално да поеме автомобилното движение и маршрутите на градския транспорт (през кръстовището преминават трамваи, тролейбуси и автобуси). След реконструкцията и изместването на трамвая в локално платно от страната на Петте кьошета, кръстовището ще заработи като истинско кръгово, като ще осигурява движение без предимство на направлението бул. Македония – бул. Генерал Тотлебен. Направена е симулация на трафика, която показа значително облекчаване на движението на транспортните потоци и намаляване на времето за преминаване. Вредните емисии се намаляват до 20 %. По време на строителните работи ще се запази централния кръг с радиус 24 м, където се намира градинката с паметника, като около него ще бъдат изградени три пътни ленти. Централните пътни платна на кръговото движение ще се изпълнят с два вида настилка – асфалтобетонова за активното движение и паважна до вътрешната и външна линия на ринга. Съществуващата паважна настилка за локалите на бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ и бул. „Ген. М. Скобелев” в обхвата на обекта се пренарежда. Връзката към пл. „Македония” ще се осъществява по съществуващите локални платна по бул. „Македония” .В северната част на пл. „Руски паметник” се предвижда направата на локални платна за обслужване на околните сгради, с което няма да се натоварва допълнително движението в централното кръгово платно. За отводняване на пътните платна и тротоарите са предвидени необходимия брой улични оттоци. Изгражда се и велотрасе, което да направи връзка между съществуващото по бул. „Цар Борис ІІІ” и тези по бул. „Ген. М. Скобелев”. Конструкцията на трамвайния релсов път за участъците, където върху коловозите няма автомобилно движение е проектирана с тревно покритие – тип „Зелен трамвай” и с всички съвременни елементи, включително такива за намаляване на шума и вибрациите и за увеличаване на електроизолацията на релсите. Това е експериментален проект – прави се за първи път в София. Изгражда се и нова контактно-кабелната мрежа. Подменя се водопровода , който е много стар и се намира близо до основите на паметника, като при авария може да нанесе щети. Измества се извън кръговото. Подменят се водопроводни сградни отклонения. Реконструира се и съществуващата канализация, която в зоната е от 1911 г. Ще бъде положена нова тръбна мрежа от гофрирани тръби и ще се поставят нови стълбове да улично осветление и LED осветителни тела. Съществуващата растителност ще бъде изцяло съхранена. В обхвата на проекта е включено обособяването на кътове с пейки , цветни площи и велопаркинг. Около всяко дърво се предвижда изграждане на настилкопредпазител. Предвижда се цялостно затревяване. Организация на движението във връзка с изпълнение на ЕТАП – 1 от 04:30 ч. на 10.06.2015 г. до 24:00 ч. на 19.06.2015 г. От 4.30 ч на 10 юни се забранява влизането и престоят и паркирането в северозападната част на пл. „Руски паметник“, забранява се влизането  в северозападната част на бул. „Ген Скобелев“ от пл. „Руски паметник“ до ул. „Д. Хаджидимов“. Остават без промяна маршрутите на - Автобусни линии №№ 74 и 260; - Трамвайни линии №№ 4 и 5; . Спира се двупосочно тролейбусното движение по ул. Опълченска и бул. Ген. М. Д. Скобелев от бул. Сливница до бул. Прага. Тролейбусни маршрути №№ 1, 5 и 7 се променят както следва: -Тролейбусен маршрут № 1 – в посока ВМА маршрутът се променя от бул. Патриарх Евтимий /обратно НДК – тунел/, наляво по бул. Прага, ул. Георги Софийски до тролейбусно колело при ВМА и обратно по маршрута. -Тролейбусен маршрут № 5 – в посока надлез Надежда маршрутът се променя от бул. Цар Освободител, надясно по бул. Васил Левски през пл. Сточна гара, бул. Сливница, надясно по ул. Опълченска, наляво по ул. Охрид /в посока ж.к. Младост 1- по бул. Княгиня Мария Луиза, надясно по ул. Опълченска, наляво по бул. Сливница/, ул. Подп. Калитин до надлез Надежда и обратно по описания маршрут до ж.к. Младост 1. -Тролейбусен маршрут № 7 – в посока пл. Сточна гара маршрутът се променя от ул. Опълченска по бул. Сливница до пл. Сточна гара и обратно по маршрута. Разкрива се временна автобусна линия със следния маршрут: -Автобусен маршрут № А-ТБ 1 - от Пета градска болница, надясно по бул. Княгиня Мария Луиза, надясно по бул. Опълченски, бул. Ген. Скобелев, през пл. Руски паметник, надясно по бул. Прага, бул. Пенчо Славейков, бул. Ген. Тотлебен през пл. Руски паметник, по бул. Ген. Скобелев, по ул. Опълченска, наляво по ул. Охрид, надясно по бул. Ген. Н. Столетов до Пета градска болница. - Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута на линия № А-ТБ 1. - Разкрива се временна еднопосочна спирка на бул. Пенчо Славейков в посока бул. Ген. Тотлебен, преди ул. Лайош Кошут за временна автобусна линия № А-ТБ 1 - Спирката / с код 1300/ на автобусни линии № 74 и А-ТБ1, намираща се на бул. Ген. Скобелев се премества напред след ул. Владайска в посока бул. Ал. Стамболийски. - Спирката / с код 1295/ за автобусни линия № 74 и А-ТБ1, намираща се на бул. Ген. Скобелев се премества назад в посока бул. Ал. Стамболийски, пред паркинга на МВР болница. - Закрива се спирка за тролейбусни линии №№ 1, 5 и 7, намираща се на бул. Ген. Скобелев преди пл. Руски паметник в посока бул. Сливница .