Новини

Проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград спечели една от големите награди в престижния конкурс на Международния съюз по далекосъобщения за ИТ постижения в информационното общество. Българското предложение е било определено за най-иновативно и успешно в категорията за културно разнообразие и идентичност. Това е първата голяма награда за българска организация в тази инициатива. Целта на проекта е да се представи спорта като част от съвременната култура. Дейностите са били насочени към създаване на диалог между спортни центрове, асоциации, местни власти и неправителствени организации. Като партньор е била привлечена младежка организация от Гърция. В рамките на проекта са създадени уеб сайт, страници на български и гръцки език в социалните мрежи, организирани са фестивал, конференция, а спортният музей във висшето училище е получил ново ИТ оборудване. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпрати покани за участие в конкурса в началото на 2015 година. Инициативата се организира за четвърта поредна година. Конкурсът е за проекти в 18 категории. Български проекти на държавни и частни институции, академичната общност и гражданското общество, които са участвали в предишни издания, са оценявани като примери за добри практики и са включвани в годишните справочници на световната организация. През 2012 година Международният съюз по далекосъобщения публикува в доклад за добри практики 40 български проекти в областта на информационното общество. През 2013 година четиринадесет български предложения и инициативи намериха място в престижния доклад.