Новини

Отвориха ценовите оферти за изготвяне на за лот 3.2 на АМ „Струма”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Днес в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма”. Критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта” с тежест на финансовата оценка 60%, а на техническата – 40%.

По време на заседанието стана ясно, че допуснатите кандидати до този етап на процедурата са само двама. Първият разпечатан плик бе на Обединение „Лот 3.2 Проект”, което ще изпълни поръчката за сумата от 953 946 лв. без ДДС. Техническа оценка на предложението на този участник е 92 т. Заявената цена на Обединение „Алтернатива 3.2” ДЗЗД е в размер на 1 255 443 лв. без ДДС. Претендентът е получили 20 т. от оценяването по показател техническа оценка на предложението.