Новини

Отворени са офертите за надзор при ремонтно-възстановителните работи на моста при с. Писанец на път I-2 Русе-Разград

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за строителен надзор при предстоящите ремонтно-възстановителните работи на обект: „Път І-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец”. Отворените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ са на: ·        „Консулт инженеринг“ ЕООД; ·        „Инжконсултпроект“ ООД; ·        „Пловдивинвест“ АД; ·        Обединение „Рубикон – ЕН АР 1“, в което участват: „Рубикон инженеринг“ ЕАД и „ЕН АР консулт“ ЕАД; ·        „Три Ес“ ЕООД; ·        „Трафик холдинг“ ЕООД; ·         „Трансконсулт БГ“ ООД; ·        „Пътконсулт 2000“ ЕООД; ·        „Геоексперт България“ ЕООД; ·        „Пътинвест Инженеринг“ АД.