Новини

Открита е процедура за предоставяне на концесия за градски балнеоложки комплекс на Банкя

Столична/stolichnaНа основание чл. 43 от Закона за концесиите Столична община съобщава, че с Решение № 250 на Столичния общински съвет от 14.05.2015 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс на гр. Банкя - консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, Столична община. Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 05.06.2015 г. и публикувано на страниците на Приложението на Официалния вестник на Европейския съюз под № 197587-2015.