Новини

РБ предлага вдигане на прага за регистрация по ДДС

Променяме прага за регистрация по ДДС от 50 хиляди на 200 хиляди лева с изменения на Закона за ДДС и вдигаме прага от 100 хиляди на 200 хиляди лева за възникване на задължение за финансов одит по Закона за счетоводството. Това ще даде глътка въздух на малкия бизнес и предприемачите и ще намали разходите им. Това коментира в парламента Настимир Ананиев – заместник-председател на „Движение България на гражданите“ от Реформаторския блок и член на външната и транспортната комисии в 43-то Народно събрание при внасянето на измененията в двата закона, подписани от него и група депутати от РБ. Бизнесът сега изкуствено се задържа на обороти под 50 хиляди лева, за да не влиза по ДДС и да се натоварва с нова документация и разходи, които за малките фирми са непосилни, обясни Ананиев. Той уточни, че сега фирмите са длъжни да се регистрират по ДДС при достигане на 50 000 лв оборот и съответно да подават справка-декларация по ДДС и справки за покупките и продажбите на месечна база като фирмите с обороти в размер на милиони левове. По думите му вдигането на прага за ДДС ще облекчи десетки хиляди малки компании и търговци откъм разходи и ще остави свободен ресурс в бизнеса за наемане на хора и реинвестиране. По отношение на промените в Закона за счетоводството, Ананиев обясни, че  с предложението се вдига прагът за възникване на задължение за финансов одит от 100 000 лв на 200 000 лв. Като говорим за малки фирми, бизнес от семеен тип и подобни микро-предприятия е добре да отчетем, че те не са листвани на фондовата борса, не се търгуват на публичния пазар и не е нужно да бъдат товарени и със задължителен финансов одит при тези малки обороти, обясни мотивите Ананиев. По думите му това ще облекчи работата и на данъчната администрация и ще изсветли доходи на фирмите, които сега остават в сивата икономика, без да плащат данъци, за да си спестят тежки процедури по администриране на ДДС.