Новини

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България получиха нови сертификати за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008

Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност и по-добро обслужване на клиентите

чез - лого 10 Компаниите от групата на ЧЕЗ в България получиха официално нови сертификати за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008. Те успешно преминаха ре-сертификационен одит през месец март тази година. Одиторски екип от сертифициращата компания „ТЮФ Рейнланд - България” ЕООД провери документацията на дружествата на ЧЕЗ и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследи работните процеси в различните звена на компаниите. При проверката не бяха открити никакви несъответствия с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 в нито една от трите компании – „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. „Положителните резултати от извършения одит са поредното доказателство, че ЧЕЗ е модерна и иновативна компания. Прилагането на изискванията на международния стандарт гарантира по-висока ефективност на бизнес процесите и по-добро обслужване на нашите клиенти”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД получиха през март 2012 г. сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008. Той гарантира, че всички структури и служители на сертифицираните компании прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на бизнес процесите, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите и партньорите на дружеството.