Новини

До две седмици избират изпълнител за устройствения план на Борисовата градина

До две седмици ще бъде избран екипът, който ще изготви устройствеия план на Борисовата градина в София. „В момента сме в процедура и за да не я правим по тесните рамки на ЗОП само по цена и срок, правим и представяне на идеи от колективите, които компетентното жури ще оцени и ще класира, за да можем да възложим после разработването на самия план”, обясни на специална пресконференция гл. арх. на столицата Петър Диков. По думите му в Борисовата градина има „плячкосани” терени и устройственият план е единственият начин те да бъдат възстановени като публична общинска собственост, тоест пак да бъдат парк. „Всичко това го правим в границите, които е определил действащият общ устройствен план на Борисовата градина и самият факт, че съществува, е достатъчна гаранция и защита от нови частни интереси”, заяви архитектът. Той съобщи, че близо половината от територията на парка, която е 3500 дка в момента няма актове за собственост и с устройствения план ще се уреди и този проблем. В същото време завладените на границата на закона частни терени са около 300 дка. Арх. Петър Диков обеща, че планът, който ще бъде изработен, ще бъде публично обсъждан, коментиран и преработван толкова пъти, колкото е необходимо в резултат на обществените обсъждания и обсъжданията с експертите. „При устройствените планове общината е доказала, че обявяването им не носи категоричния елемент на задължителност. Във всички процедури, които почнахме още от „Младост”, сме показали, че се вслушваме в мнението на гражданите. Има планове, които са преработвани по 2-3-4 пъти, докато стигнем до едно относително консенсусно решение”, заяви той. Проблеми със собствеността забавили регулирането на Борисовата градина, каза още Петър Диков. "Идеята да се започне беше още 2007-2008 г., но тогава най-много ни пришпорваха проблемите в жилищните комплекси. Само изследването на собствеността ни костваше повече от две години, защото там цари един уникален хаос, целево създаден в годините от началото на прехода", обясни архитектът. Той информира още, че има решение на Софийския общински съвет за актуализация на Общия устройствен план на столицата, която ще бъде в посока на допълнителна защита на интересите на софиянци и на зелените площи. Главният архитект посочи, че общият устройствен план, който е приет 2009 година, е наложил много тежки и много непреодолими препятствия пред мераците за застрояване на зелени площи, унищожаване на  вътрешно- кварталните пространства и навлизане в паркови територии със строителство.