Новини

Полагат асфалтобетон в транспортния тунел по бул. „Цариградско шосе“ при бул. “Еминеску“

Цариградско шосе В ход са строително-ремонтние работи по рехабилитацията на бул.“Цариградско шоес“. На 12 юни 2015 г. се извършват следните видове работи в участъците: В участъка от надлеза над бул. “Михай Еминеску“ до ул. “Алфред Нобел“ - северно платно се ремонтира настилката, ще бъде извършено полагане на неплътен асфалтобетон в зоните на бус лентата, спирките на градския транспорт и шлюзовете. В транспортен тунел посока Семинарията по бул. „Цариградско шосе“ при бул. “Еминеску“ ще се полага асфалтобетон. В участъка от надлеза над бул. „Ал .Малинов” до мост над бул.”Копенхаген” – южно платно ще бъдат извъшени следните видове дейности: демонтаж на бордюри, фрезоване и оформяне на зелени площи. В пътния участък от моста над река Искър до Околовръстен път се работи на северното платно и ще се извършва демонтаж на еластична ограда и на бордюри. На надлеза по бул. „ Цариградско шосе“ над река Искър и транспортен подлез до него по посока бетонов възел се извършват ремонти на северното платно, като се демонтира еластична ограда и е съществуващият предпазен парапет и подготовка за поставяне на нови. Работата на екипите по тези дейности ще продължи и в събота, и в неделя при удължен работен ден. Строително-ремонтните дейности се извършват по график, като се работи при благоприятни атмосферни условия, които да позволяват изпълнението на тези видове работи. Рехабилитацията на бул. „Цариградско шосе” обхваща два участъка: подобект 1: „Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”от бул. „П. Яворов” до надлеза над бул.”Г. М. Димитров”, включително надлез над бул. „Михай Еминеску” /бул. „Пейо Яворов”/ и локално платно южно от булеварда в участъка от надлеза над бул. „Г. М. Димитров” до бул.”Ал.Малинов”; подобект 2: Рехабилитация на бул.”Цариградско шосе” от надлеза над бул.”Ал.Малинов” до Околовръстен път София, без надлез над бул.”Копенхаген”