Новини

По искане на ЕСО ще бъдат ограничени работните ВЕИ мощности на територията на ЧЕЗ

чез - лого 10На 13.06.2015 г., за периода от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде ограничено производството на електрическа енергия от възобновяеми източници на територията, обслужвана от ЧЕЗ. Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД разпоредиха на "ЧЕЗ Разпределение България" АД да бъдат ограничени на 60% максималните работни мощности на всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа. "ЧЕЗ Разпределение България" АД напомня, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.