Новини

Икономическият форум Кранс Монтана отличи Лиляна Павлова за един от новите лидери за утрешния ден

qЛиляна Павлова бе отличена като един от Младите световни лидери по време на 26-тото издание на престижния Световен икономически форум Кранс Монтана, който се провежда в Брюксел. Инициативата е на фондацията на Световния икономически форум и цели да обедини потенциала и усилията на младите лидери от цял свят и те заедно да търсят правилните решения за справяне с предизвикателствата на 21-ви век., да работят заедно за по-добро бъдеще на страната си, на региона, от който идват и на света. Престижното членство става след номинация на изтъкнати млади лидери от цял свят, на възраст под 42 години. Изборът на журито се прави на базата на професионалните постижения на кандидатите, приносът им към социално значими каузи и лидерските им умения. Министър Лиляна Павлова ще бъде член на престижния клуб в следващите три години – за периода от 2015 г. до 2018 г. Въпреки че е едва на 37 години, тя е за втори мандат министър в правителство на премиера Бойко Борисов с ресор „регионално развитие и благоустройство“. В него са включени много теми, включително и от областта на международното сътрудничество като изпълнението на Транснационалната програма „Дунав” 2014-2020 г., трансграничното сътрудничество със съседните на България държави, изграждането на пътната инфраструктура в т.ч. по общоевропейските коридори, управлението на европейски средства в областта на регионалното развитие, енергийната ефективност и др. Освен сериозния си практически опит, тя има и академична практика - доктор е по икономика, автор и съавтор на повече от 10 научни публикации, книги и т.н. Мото на инициативата е: Форумът Новите лидери на Кранс Монтана подкрепя ангажимента на младите поколения в изграждането на по-хуманен и обективен свят. Форумът Кранс Монтана форум е международна организация, основана през 1986 г. Тя е формално призната от всички важни международни организации и работи в близко сътрудничество с тях. Целта й е да промотира международното сътрудничество и да работи за растеж на световната икономика, осигуряване на високо ниво на стабилност, справедливост и сигурност, насърчаване на най-добрите практики, развитие на международното сътрудничество и гарантиране на глобален диалог.