Новини

Ивайло Калфин: Демографската ситуация в страната ни задължава да стимулираме заетостта в предпенсионна възраст

МТСП разработва система от мерки, насочени към повишаване на заетостта на хора над 54 години

unnamed (42) „Демографската ситуация в страната, както и предложеният пакет промени в пенсионната система, ни задължава да разработим, както ефективни мерки за стимулиране на заетостта на младите, така и на хората в предпенсионна възраст. В момента работим именно върху предложения за стимулиране на активността на хората над 54 години. Отворени сме да развиваме и допълнителни регионални мерки, които да стимулират и създават икономика на места, където такава няма и пример за това е въвеждането на еднодневните трудови договори, които вече са факт. Темата за заетостта е от особена важност в регион Смолян, затова и съм отворен заедно с кметовете в областта да разработим програми, насочени към спецификите и нуждите на региона“. Това обяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на изказването си в рамките на кръгла маса с участието на кметовете от oбласт Смолян, посветена на възможностите за реализиране на политиките и проектите на министерството по места.   Пред кметовете от областта, министърът представи приоритетите на министерството в сферата на заетостта, като акцентира върху необходимостта от разработване на регионални проекти, насочени към стимулиране и на неактивните младежи, които нито учат, нито работят. Той подчерта нуждата от своевременно адаптиране на съществуващото предлагане на труд към изискванията на пазара, така че да бъде преодоляно разминаването между търсене и предлагане. „Държавата, чрез възможностите на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дава възможност на всеки млад човек или да учи, или да работи, така че от всички нас зависи да направим програмите атрактивни, както за младежите, така и за работодателите, така че да намалим нивата на нереализираните млади хора“, категоричен беше още той.   Министър Калфин още веднъж подчерта необходимостта от активна и прозрачна политика при разпределението на средствата, насочени към заетост и социално включване.