Новини

Увеличаването на икономическия обмен ще бъде във фокуса на сътрудничеството на България и Португалия

BG_President_Rosen_Plevneliev Увеличаването на икономическия обмен между България и Португалия и използването на португалския опит за икономическо и финансово стабилизиране след икономическата криза в Европа ще бъдат във фокуса на двустранното сътрудничество между София и Лисабон. Това стана ясно от думите на президента Росен Плевнелиев, който проведе днес на „Дондуков“ 2 среща със своя португалски колега Анибал Каваку Силва. Двамата президенти бяха единодушни, че отличният политически диалог и партньорството между България и Португалия трябва да бъдат надградени.   Тежката икономическа и финансова криза нанесе удар върху конкурентоспособността на европейските икономики и изисква последователни действия за развитието на индустриите с висока добавена стойност, беше позицията на двамата президенти. Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва изразиха готовността на България и Португалия за по-тясно сътрудничество в сферата на иновациите, научните изследвания,  въвеждането на електронни услуги, увеличаването на инвестициите в сферата на образованието и практическата подготовка на младите хора в съответствие с нуждите на бизнеса.   Увеличаването на двустранния стокообмен изисква институционална подкрепа и насърчаване на контактите между компаниите от двете страни, беше подчертано още по време на срещата. Утре двамата държавни глави ще открият съвместен бизнес форум, на който ще бъде учредена Смесена българо-португалска търговска камара. Ще бъдат подписани и Меморандуми за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Агенцията за инвестиции на България и Агенцията за инвестиции и външна търговия на Португалия.   Интерес за България представлява опитът на Португалия в усвояването на европейските структурни фондове, заяви президентът Плевнелиев. В годините, след своето присъединяване към ЕС, Португалия беше наричана „добрият ученик на Европа“ и успя да осъществи мащабна политика за модернизация на страната и изграждането на модерна транспортна инфраструктура чрез европейските фондове.   В присъствието на двамата президенти в Гербовата зала на “Дондуков” 2 беше подписана двустранна Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015-2018 г. Активното сътрудничество в областта на науката, образованието и културата е отлична основа за последващо разширяване на културния и образователен обмен между България и Португалия, беше позицията на двамата президенти. В София през 2013 г. беше открито представителство на Института “Камойнш”, чиято  цел е да разпространява и популяризира португалския език и култура. Днес в България португалска филология се изучава в катедрите на СУ „Климент Охридски” и във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.   България участва активно в дейността на групата на държавните ръководители „Арайолуш“, създадена по инициатива на Португалия, стана ясно още от думите на президента Плевнелиев. Водещи акценти в дневния ред на формата за политически диалог през 2015 г. са осигуряването на качествено образование и намаляването на младежката безработица, които според българският държавен глава са от ключово значение за осигуряването на устойчив растеж в Европа. Страната ни се присъедини към групата “Арайолуш” благодарение на личната ангажираност на президента Каваку Силва.   Президентът Плевнелиев благодари на своя колега за последователната подкрепа на Португалия за присъединяване на България към Шенгенското пространство, както и за безвъзмездното предоставяне на софтуерния продукт „Шенгенска информационна система за всички“. Българският държавен глава изрази очакването на страната ни да получи подкрепата на своите европейски партньори за пристъпване към първия етап на присъединяване към Шенгенското пространство, чрез морските и въздушните си граници.   Безпрецедентният миграционен натиск по външните граници на Европейския съюз, в резултат от кризите в Близкия изток и Африка,  налага предприемането на спешни мерки на европейско ниво, беше общата позиция на двамата държавни глави. Президентите Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва призоваха за солидарност и споделена отговорност между държавите членки на ЕС за решаването на този тежък проблем. Българският държавен глава изрази увереност, че на предстоящото заседание на Европейския съвет ще бъде постигнат консенсус и ще бъде прието общо решение.   Президентът Плевнелиев посочи пред своя португалски колега амбициозните цели, които България си поставя до поемането на председателството на ЕС през 2018 г., свързани с  присъединяването ни към Шенгенското пространство, Единния банков надзорен механизъм и механизма ERM II.   България ще се присъедини към Европейския център за глобална взаимозависимост и солидарност, известен като Център Север-Юг, който е създаден в Лисабон преди 25 години, като част от Съвета на Европа, стана ясно още от думите на президента Плевнелиев.   Президентът Анибал Каваку Силва беше посрещнат с официална церемония от държавния глава Росен Плевнелиев на площад «Св. Александър Невски” и положи венец пред Паметника на Незнайния воин в столицата.