АМ "Струма" лот 3.2

Обединение „Лот 3.2 проект“ спечели обществената поръчка за идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“

До есента обявяват два лота от „Струма” Избрана е фирма-изпълнител за изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“. След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“, за изпълнител на обществената поръчка е определено Обединение  „Лот 3.2 проект“. То е съставено от фирмите „Пътпроект – 2000” ООД, БИАС-М ЕООД, „Геотехника – АБС” ООД, „Бондис” ООД и „Свеко Енергопроект” АД. Предложената цена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 953 946 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 168 дни.