Новини

Министър Ивелина Василева: Ресурсът отпуснат от ЕК за програмния период 2014-2020 г. ще бъде използван, за да се доизгради необходимата екологична инфраструктура

vasileva василева Ресурсът отпуснат от ЕК за програмния период 2014-2020 г. ще бъде използван, за да се доизгради необходимата екологична инфраструктура. Това каза Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, в предаването на „Денят започва” по БНТ по повод това, че ЕК одобри последните две ОП за периода 2014-2020 година – „Околна среда” и „Региони в растеж”, които предвиждат инвестиции от 2,8 млрд. евро. По думите й, това е много сериозен финансов ресурс, който се осигурява от ЕС по линия на европейската солидарност и е за по-добрата околна среда. „Това е ресурс, който е равен на този, който беше предоставен на държавата ни през миналия програмен период и това за нас е знак, че от една страна ЕК има доверие на българските власти за възможността да бъдат реализирани важни инвестиции в този сектор, от друга страна все пак важен е и акцентът, който се поставя върху опазването на околната среда”, заяви тя и добави, че в лева това е 3,5 млрд. Министър Василева посочи, че този ресурс ще бъде използван от държавата ни за това да се доизгради така необходимата екологична инфраструктура. „Основната част от този ресурс ще бъде наличен за инвестиции във ВиК сектора, защото имаме нужда от доизграждане на пречиствателните съоръжения, от модернизиране на Вик мрежата и за това на България ще бъдат предоставени почти 2,5 млрд. лв. Ще можем да продължим и инвестициите си в съоръженията, които осигуряват екологосъобразното третиране на отпадъците”, уточни тя. По думите й, близо 200 млн. лв. ще бъдат налични за опазване на богатото ни биоразнообразие. „Новостите в програмата са възможностите да инвестираме в мерки, които водят до подобряване на качеството на атмосферния въздух. Много са възможностите, които биха могли да бъдат реализирани”, заяви тя. Според нея те изискват дългосрочни усилия и много финансови средства. „През изминалия период бяха направени сериозни инвестиции в подобряването на градския транспорт, инвестициите, които бяха направени с изграждането на метро линиите, и в закупуването на нови превозни средства, които отговарят на европейските стандарти. Това са част от мерките които бяха реализирани”, обясни Василева и добави, че продължават мерките, свързани с енергийната ефективност. „Ще можем да подпомогнем общините, където има необходимост от реализирането на такива проекти, с около 120 млн. лв., чрез които те ще могат да изпълняват заложените в общинските си програми проекти”, посочи тя. Министър Василева обясни още, че са се договорили с ЕК за възможността да формулират нова приоритетна ос в оперативната програма на стойност около 160 млн. лв., които ще бъдат налични за държавата ни за това да насочат усилията си към превенция от бедствия.