Новини

Обявяват първите покани по ОПОС през юли

_MG_0093

Първите три покани за набиране на проектни предложения по Оперативната програма „Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020 г. ще бъдат обявени в началото на юли. Бюджетът на обявленията ще е на обща стойност 711 млн. лв. От тях 508 млн. лв. ще са за т.нар. ранни проекти за ВиК сектора, 83 млн. лв. ще са за разработването на регионални прединвестиционни проучвания, а останалите 117 млн. лв. ще са насочени за изграждането на компостиращи инсталации. Бенефициентите ще бъдат поканени веднага след първото заседание на мониторинговия комитет по ОПОС, който трябва да се проведе на 3 юли. Това каза на министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на пресконференция за старта на новата оперативна програма.

„Имаме достатъчно опит, изграден капацитет и системи за управление на проектите. Стартираме новата програма надграждайки опита и научените уроци. Разчитам на екипа на министерството да започне бързата реализация на програмата. Колегите вече са подготвили критериите за кандидатстване. Амбицията ни е до края на годината да обявим 11 покани за проектни предложения”, посочи министър Василева. Тя подчерта, че 70 % от ресурса на ОПОС 2014 – 2020 ще бъде разходвам за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата. Инвестициите в сектора ще възлязат на над 2,3 млрд. лв. С тях ще се подпомогне ВИК реформата ще се финансира строителството на пречиствателни станции и проекти за цялостното обновяване на водоснабдителната мрежа в регионите.

По думите на министъра на околната среда най-големият напредък, който е постигнат по време на преговорите с ЕК е програмата да започне с реализацията на ранните проекти във ВиК сектора. Ще бъдат изпълнени четири големи проекта в Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен и други пет – насочени към изграждане на пречиствателни съоръжения в големи населени места, където са налице принципите за регионализацията на сектора и консолидацията. „Общините ще реализират инвестициите като бенефициенти. Тези проекти са подготвени през стария период и ще могат да изпълняват през новия. По този начин от една страна ще започнем бързо инвестициите и от друга плавен преход от единия към другия период”, посочи Василева.

Новата оперативна програма ще позволи да се надгради и всичко постигнато през последните седем години в сектор отпадъци. Почти 563 млн. лв. е ресурса предвиден за подобряването на събирането и третирането на отпадъци, които могат да бъдат превърнати в ресурс. През следващите години ще продължат и дейностите в мрежата Натура 2000, за които са отделени 198 млн. лв. ОПОС включва и много важна нова приоритетна оси за осигуряване на превенция за възникването на наводнения и свлачища. Общият и бюджет е близо 160 млн. лева, от които 120 млн. лв. са за риска от наводнения. Останалите 19 млн. евро са за справяне със свлачищата като бенефициенти ще са общините и Агенция „Пътна инфраструктура”. Друга нова приоритетна ос е за замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. „Целта на тази ос, която е на стойност 120 млн. лева е да подпомогне общините при техните анализи и реализирането на проектите им”, допълни министър Василева.