Новини

Парламентът спира изборния туризъм

Депутатите приеха на първо четене законови поправки срещу изборния туризъм. Поправките са в закона за Гражданската регистрация и целят да пресекат възможността за масово преселение на граждани към малки общини и регистрация на десетки граждани на един и същ адрес с цел участие в предстоящите местни избори. От МС предлагат, когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес да се подава пред общината или кметство по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население”. Този законопроект се прие със 133 гласа „за”, трима се въздържаха, нямаше "против". РБ настоява регистрацията по постоянен адрес в едно жилище да не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да го обитават. Предложението на Реформаторския блок беше одобрено със 142 гласа „за”, 5 „против” и 10 „въздържал се” Най-много гласове - 145, получи проектът на Мая Манолова (БСП). Трима депутати бяха против, а 11 се въздържаха. Проектът предлага всички регистрации, които са извършени в нарушение на закона да бъдат заличени, а извършителите - санкционирани. Дава се възможност за извършване на проверки на законността на адресни регистрации, съответно - за заличаване на извършените в нарушение на закона. Кметовете ще трябва да обявят публично пред гражданите списъка на новоизвършените регистрации. При констатиране на нарушение ще бъдат налагани глоби от 500 до 3000 лева. Найден Зеленогорски (РБ), Валери Симеонов (ПФ) и група депутати предложиха да се прецизира и засили контролът по Закона за гражданската регистрация за установяване и заличаване на нереални регистрации по настоящ и постоянен адрес. Депутатите, подкрепили законопроекта бяха 142, петима народни представители бяха против, а 10 се въздържаха.