Новини

Около 30 предприятия ще получат преференции за цената на ток

Около 30 големи индустриални предприятия ще получат преференции от наредбата за намаляване на тежестта по отношение на разходите от възобновяеми енергийни източници. Намалението за тях се равнява на около 90 млн. лв. годишно.  Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти по повод проекта на наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ, която е в процес на обществено обсъждане. „Ние изпълнихме ангажиментите си да разработим наредба, свързана с намаляването на тежестта на таксата „задължения към обществото“ за индустрията“, заяви тя Според регламентите в Закона за енергетиката тази наредба трябваше да е факт до шест месеца след влизането на закона в сила, т.е. до 6 септември. По думите на Теменужка Петкова, трите министерства, отговорни за разработването на новите правила (МЕ, МИ и МФ), са ускорили максимално работата си, за да е възможно максимално бързо да бъде намалена финансовата тежест за индустрията през новия ценови период след 1 юли. От преференциите по новата наредба ще се ползват предприятия, които потребяват повече от 30 гигаватчаса електроенергия годишно. Те са определени съгласно Насоките на ЕК за околна среда и енергетика. „Това са предприятия, които използват най-много електроенергия, изнасят на международните пазари и тяхната конкурентоспособност е застрашена от промяната в енергийните цени“, поясни Петкова. Преференцията за тях се изразява в отстъпка от 85% от цената за изкупуване на енергия от ВЕИ, която е един от компонентите на таксата „задължения към обществото“. До момента индустрията плащаше 18.93 лв. такса за задължения към обществото, докато битовите потребители – 53 лв. С новото предложение тежестта на тази такса се изравнява за всички. В момента наредбата е предложена за обществено обсъждане и ние сме готови да обсъдим различни варианти за промяна с всички заинтересовани страни, стига предложенията да са съобразени с Насоките на ЕК за околна среда и енергетика, стана ясно още от думите на Петкова. По повод недоволството на някои работодателски организации от новите ценови предложения, тя подчерта, че министърът на енергетиката и правителството нямат пряко отношение към ценообразуването в отрасъла, което е изцяло в компетенциите на КЕВР. Петкова припомни също, че държавните дружества в отрасъла, които са на нейно подчинение, не са поискали поскъпване на тока през новия ценови период.