Новини

Министър Павлова представи визията за развитие на кадастъра и управлението на етажната собственост

unnamed (37) Под председателството на министър Лиляна Павлова в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведе заседание на Консултативния съвет  в областта на проектирането, строителството и инвестиционния процес. Членовете на съвета обсъдиха подготвените промени на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за регионалното развитие и Закон за управление на етажната собственост. Дългосрочната визия за кадастъра в България предвижда той да бъде многопластов, с цялата инфраструктура, да включва обединени регистри, информация за партидите и за собственика на всеки имот, до който да има публичен достъп, коментира министър Лиляна Павлова по отношение на  измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър. Според нея дали целта ще бъде постигната зависи от много хора и институции, включително и от независимата съдебна власт, но с изготвените предложения се създават предпоставки това да се случи. Надяваме се да имаме подкрепата на всички участници в този процес и накрая на законодателния орган и стъпка по стъпка да вървим във вярната посока. Това е правилната политика в дългосрочен план в полза на държавата, гражданите и бизнеса, каза още тя. Законът за кадастъра и имотния регистър касае не само Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а функции, отговорности и компетенции на Министерство на правосъдието по отношение на имотния регистър, уточни Павлова. Тя потвърди, че е налице политическата воля и ангажираност на ниво министър за реформи. Когато говорим за сериозни реформи, като реформа, свързана с обединяване на регистри, окрупняване, електронно правителство, не е толкова лесно. Това касае и хората в системата на Министерството на правосъдието, които са ангажирани с тази част от реформата и за които не е толкова лесно да се справят, посочи министърът. Трябва да сме смели и реформаторски настроени, каза тя. Това беше и мотото на управленската ни програма и се надявам, че колегите ще постигнат вътрешен консенсус с това, което предлагаме. Това е една много важна тема, свързана с подобряването на предоставяната от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията услуга, подчерта министърът. Тя припомни, че при създаването си функциониращите днес две агенции са били обща структура, както е правилно да бъде, а разделянето им в последствие е създало затруднения за бизнеса и гражданите. Пред членовете на съвета министър Павлова изрази убедеността си, че трябва да се работи в посока обединение и единно управление на АГКК и АВ, независимо под каква форма, с цел създаването на единен регистър. България трябва да развие в дългосрочен план т.нар. „мултилевъл регистър“, който да включва подземна инфраструктура, надземна инфраструктура и всичките им компоненти, ако искаме да имаме една качествена кадастрална картна информация, заяви министър Павлова. Тя информира, че покритието с кадастрална карта от АГКК в момента е едва 18%, като отделно има сепаративни регистри – на земеделските земи в картата на възстановената собственост в Министерството на земеделието и храните и в общините, което създава проблеми. Проблем са и неточностите, каза още Лиляна Павлова и като пример посочи, че се случва пътища реално да се намират на 5 км от посоченото в КВС място. Това е темата, която искаме в дългосрочен план да решим, съобщи министърът и допълни, че имотният регистър трябва да бъде като всеки друг такъв по света и да дава възможност да се проследи неговата история – кой кога го е притежавал, на кой го е продал и кога. Това в нашия имотен регистър го няма, защото имотът се води по ЕГН на собственика. Това е изключително неправилно и това е другата реформа, за която апелираме и се борим. Според нея ще е необходим много труд, особено на екипите по вписванията, които ще трябва да се върнат повече от 20 години назад в историята, за да проверят всички сделки и да нанесат цялата информация. По промените в Закона за управление на етажната собственост министър Павлова посочи, че те касаят няколко аспекта, както по отношение на етажната собственост, така и за мерките за енергийна ефективност. „Нямаме достатъчно навици и култура затова да управляваме заедно със съседа общите части в една етажна собственост. Това поражда редица проблеми. В дългосрочен план трябва да се даде възможност за професионално управление на етажната собственост, а всички собственици да осигуряват достатъчно средства за поддръжката на общите части“, уточни Павлова. Тя бе категорична, че в това отношение трябва да има по-стриктен ред и ангажименти за собствениците. Промени се предлагат и по отношение на общия изглед на сградите, задълженията на собствениците за поддържането на сградата в техническо състояние, отговарящо на изисквания на Закона за устройство на територията. В допълнение, собствениците ще са длъжни да се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата, както и да не извършват дейности в общите части на сградата, вкл. и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид. „В това отношение главните архитекти и общините трябва да имат много по-строги изисквания по отношение на визията на сградите“, обясни министър Павлова.