Новини

България и Китай подписаха Меморандум за разбирателство в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова и Дзиндзао Ли, председател на Националната администрация по туризъм на Китайската народна република, подписаха днес в гр. Си’ан, Меморандум за разбирателство в областта на туризма между двете ведомства. Събитието се състоя в рамките на работното посещение на министър Ангелкова в Китай за участие в VII Международна среща за туризъм по „Пътя на коприната“ в Китай. Документът се подписва по-малко от три месеца след посещението на Дзиндзао Ли в България, когато двете страни се договориха за това. „Това е крачка напред в нашите двустранни отношения в сферата на туризма и ще стимулира развитието на активно партньорство между туристическите ни администрации“, подчерта при подписването министър Ангелкова. Тя заяви, че двете страни посочват туризма като приоритетен стопански сектор и ще насърчават обмена на съвместни туристически дейности, както и добри бизнес практики.Подписването на меморандума поставя на нова основа отношенията между България и Китай в сферата на туризма, като с него се полагат условията за увеличаване на туристопотока. Документът предвижда също двете страни да проучват възможностите за използване на китайски социални програми за привличане на китайски пенсионери като туристи в нашата страна.Ще бъдат поощрявани и инициативите за по-широко сътрудничество между академичните общности в България и Китай, като ще се разменят студентски програми и практики, включващи обучение на място в областта на туризма. В световен мащаб китайските туристи са около 107 млн. души и заемат все по-голям дял в общия туристопотокв Европа. Според прогнозите броят на посещенията им на Стария континент през 2019 г. ще достигне 12 млн. души. Традиционно те пътешестват в периода май-октомври, а 90% от изходящите пътувания са индивидуални. Близо половината китайски туристи пътуват с членове на семействата си и това е неразделна част от живота на средната класа. Наблюдава се засилен интерес и на застаряващото население към пътуванията. „Споразумяхме се да подпомагаме предприятията на България и Китай да инвестират в туристически проекти, които ще подобряват туристическата инфраструктура“, казаоще министър Ангелкова. Между двете страни ще се обменя също информация за разработването и реализацията на общи туристически маршрути и продукти между България и нейните съседни държави Македония, Румъния, Сърбия, Гърция, Турция. В ход е и създаването на българо-румънски туристически информационен център в Китай, за което бе подписан протокол за намерениемежду България и Румъния. „Такива оферти и туристически пакети представляват интерес за китайските туристи и ние работим активно в тази посока. За огромния азиатски пазар Европа се възприема като една дестинация и идвайки тук, китайските туристи биха искали да посетят повече забележителности в няколко държави от региона“, коментира министър Ангелкова.