Новини

Утре се отварят офертите за проектиране и строителство на нов мост над р. Ропотамо на път III-992 Веселие - Ясна поляна

Утре ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за проучване, проектиране и извършване на строителни работи на авариралия мост над река Ропотамо при км 16+257 от път III-992 Веселие - Ясна поляна. Обилните дъждове през юли-октомври м. г. и повишеното ниво на река Ропотамо нанесоха значителни повреди и разрушения на съществуващото съоръжение. На 6 септември 2014 г. водите на реката достигнаха над парапета на моста и движението по него бе преустановено. В момента преминаването в участъка от третокласния път се осъществява по изграден временен път с временен брод през коритото на реката. Въведено е ограничение на скоростта до 20 км/ч. и забрана за движение на МПС над 12 т. Индикативната стойност на проекта е 2 060 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 230 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. Средствата са осигурени от бюджета на програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.