Новини

Строителните работи по жп отсечката Царева ливада-Габрово ще се финансират от фонд „Солидарност“

8_MTC_BUILDING

Проектът „Аварийно укрепителни и отводнителни строителни работи в междугарието Царева ливада – Габрово“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е одобрен за безвъзмездно финансиране чрез средства, отпуснати на Република България от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова подписаха договор за финансиране на проекта с максимална стойност от 520 000 лева. Пострадалите обекти са включени в заявлението за щети от бедствията, настъпили в резултат на обилните валежи в периода 19 юни – 23 юни 2014 г. Заявлението е подадено до фонд „Солидарност“ през лятото на миналата година.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е една от първите държавни институции, която получава безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

Отпуснатите средства ще подпомогнат възстановяването на засегнатата от бедствията железопътна инфраструктура. След като проектът бъде завършен, движението в участъка Царева ливада – Габрово отново ще се осъществява в рамките на нормалните експлоатационни параметри и ще бъде осигурено безопасното движение на влаковете.

Фонд „Солидарност“ е създаден за реакция при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа.