Новини

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” приключи втори успешен проект по ОПАК

Picture 1000

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) приключи успешно втори проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Проектът „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги” бе представен днес на заключителна пресконференция в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Постигнатите резултати бяха отчетени от зам.-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и директора на ГД ГВА Минчо Цветков.

„Благодарение на проектът са разработени и внедрени 20 нови електронни административни услуги, които ГД ГВА предоставя. Надградени са и 35 други електрони услуги. Очаква се всички 55 електорнизираните услуги в дирекцията да бъдат използвани от повече от 200 организации в цивилната авиация и 10 000 служители, които ще могат електронно да подават заявления за издаването на лицензии, свидетелства, удостоверения, разрешителни, одобрения и вписвания в свидетелствата за правоспособност”, заяви Валери Борисов. По думите му ефектът ще бъде сериозен. Въз основа на тези данни – при електронното подаване на заявленията през следващата година ще се спестят над 100 000 часа от пътуване и чакане за получаване на документи, уточни заместник-министърът. Това ще доведе до намаляване на транспортните разходи на потребителите в размер на около 150 000 лева на година, като от друга страна чрез електронните услуги ще се спестят и над 7 000 работни часа на служителите, отговарящи за изпълнението на услугите.

Част от новите 20 електронни административни услуги са за издаването на разрешително за проверяващ и на удостоверение за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателна готовност, одобряване на технически борден дневник, вписване или възстановяване на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, В рамките на проекта е постигнато и по-високо качество на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Осигурено и по-високо ниво на оперативната съвместимост на информационната система на ГД ГВА.

Проектът „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги” е осъществен в рамките на 11 месеца. Той е завършил предсрочно. Започнал е на 27 януари 2014 г., а заложения срок за изпълнение - 18 месеца. Стойността на проектът е 390 хил. лв.

По време на пресконференцията Валери Борисов посочи, че в системата на Министерството на информационните технологии и съобщенията, вече функционират около 90 електронни услуги, 9 публични регистри, като данните, от които са електронизирани се намират в Национална компания „Железопътна инфраструктура, ГД ГВА, Изпълнителна агенция „Морска администрация. „Последователно и систематично, следвайки приоритетите на правителството в областта на електронното управление продължаваме да работим” , добави още той.