Новини

Започна изграждането на интермодален терминал Пловдив

 

IMG_7559_cr

Днес, в района на жп гара Тодор Каблешков бе даден официален старт на строителните дейности от проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”.

Терминалът ще бъде изграден на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив и е разположен на жп линия София-Пловдив. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация в началото на 2016 година.

На събитието присъстваха областният управител и кметът на гр. Пловдив, директорът на дирекция СРИП на НКЖИ, г-жа Мария Чакърова, ръководителят на екипа за управление на проекта, инж. Ивайло Дженев, представители на изпълнителя по проекта, представители на средства за масово осведомяване и други официални гости.

Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив“ се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е „Трейс Груп Холд“ АД, а оценката на съответствието и строителният надзор ще се осъществят от Обединение „Рубикон-Тест”. Общата стойност на проекта възлиза на 10 366 989 лева без ДДС и включва разходите по цялостната подготовка и строителство на терминала.