Новини

Петкова: Сигурността на доставките на енергийни ресурси е наш приоритет

„Гарантирането сигурността на доставките на енергийни ресурси, както и функционирането на енергийната мрежа в България са основен приоритет в работата на правителството”. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на дискусия „Привеждане в действие на възможностите: интегриране на европейския, руския и азиатския енергиен сектор". Енергийният министър участва в 19-я Петербургски международен икономически форум. Пред участниците в кръглата маса Теменужка Петкова представи предимствата на българските енергийна и газопреносна системи. По думите й средногодишно в страната се произвеждат между 42 и 43 тераватчаса електроенергия. От тях се изнасят около 11 тераватчаса за съседните на България страни. „Така страната ни остава важен фактор на енергийния пазар в региона”, подчерта тя. „Около 34% от електроенергията в България се произвежда от АЕЦ „Козлодуй”. Затова и една от основните ни задачи е да удължим живота на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа”, каза Петкова. „Работим успешно с руските ни партньори от „Росатом“ и забавяне в тези програми няма да има”, категорична бе тя. Друг приоритет на българското правителство е пълната либерализация на електроенергийния пазар в страната. Според Петкова това ще даде възможност продажбата на електроенергия да се осъществява изцяло при пазарни условия. Амбициозната ни цел е това да се случи в началото на 2016 г. По време на дискусията министър Петкова представи и разработения от правителството проект за изграждане на газов хъб на територията на България с приемо-предавателна точка около град Варна. „Проектите, които са част от концепцията за газов хъб, са включени в десетгодишния план за развитие на Европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ ENТSOG“, каза Петкова. По нейните думи проектът за газов хъб е изключително важен и перспективен за България. Енергийният министър акцентира върху предимствата на българската газопреносна мрежа, като изтъкна, че 80% от компресорните станции в региона се намират на територията на нашата страна. „В момента българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз” работи за увеличаване капацитета на 4 от 6-те компресорни станции за транзит”, каза Петкова. Тя допълни още, че за реализацията на проекта от ключово значение е както изграждането на междусистемните газови връзки, така и разработването на местните находища на природен газ в дълбоко Черно море. Министерството на енергетиката работи приоритетно по реализацията на газовата връзка с Гърция. До края на годината се очаква да се изгради и връзката с Румъния. Разговорите с турската страна по съвместната междусистемна връзка също са в напреднал етап. Министерството на енергетиката ускори работата и по връзката със Сърбия, за която в момента върви процедура по избор на консултант. „Физическата свързаност между страните ще даде възможност да се свържат и пазарите”, подчерта Теменужка Петкова.