Новини

Министрите Бъчварова и Павлова отварят данните на ГРАО за адресните регистрации

Министерски съветПо инициатива на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова отвори за граждани статистиката на ГРАО за броя регистрации, които са извършени по постоянен и настоящ адрес, по населени места, по години и месеци за периода 2011 – 2015 година. Данните са актуални към 15 май 2015 година и предоставянето им е част от усилията на правителството за осигуряване на честни избори и отворено и прозрачно управление. Мярката е в съзвучие с приетите законодателни промени, с които се цели ограничаване на възможностите за регистрация на необичайно много лица на един адрес преди изборите, с цел осигуряването на контролиран и купен вот. Свободният достъп до тази статистика ще даде възможност на медиите и гражданското общество да анализират и информират гражданите дали и в кои населени места има необичаен ръст на броя регистрации по настоящ адрес в месеците преди провеждане на избори. Отварянето на данните на ГРАО е в синхрон с решение на Министерския съвет от 2015 година, когато по предложение на екипа на вицепремиера Румяна Бъчварова беше приет Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани в отворен формат. До края на 2015 година на Портала за отворени данни ще бъдат публикувани 119 набора от данни (регистри, списъци, статистически данни и др.) с голяма обществена значимост както за гражданите, така и за бизнеса. Достъп до данните можете да получите на адрес  https://opendata.government.bg/dataset/danni-za-registratziite-po-postoyanen-i-nastoyasht-adres