Новини

Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България BBB-/ВВВ. Той е потвърден съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива, съобщава Министерството на финансите. Потвърден е и таванът за рейтинг на страната ВВВ+, както и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута F3. Рейтингът на България се подкрепя от по-ниското ниво на вътрешен и външен правителствен дълг в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ВВВ, а също така и от достатъчното ниво на международни валутни резерви, което осигурява стабилното функциониране на валутния борд, показва анализът на рейтинговата агенция. Стабилната перспектива на страната отразява оценката на Fitch, че рисковете за кредитния рейтинг са балансирани. Според агенцията факторите, които биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг, включват възникване на нестабилност в банковия сектор, която може да доведе до натиск върху държавните финанси и икономическия растеж, фискална експанзия, която ще застраши стабилността на публичните финанси, и негативен икономически шок, който може да се отрази в понижение на растежа на БВП в средносрочен план. От Fitch посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешна фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичния дълг, по-висок растеж на БВП и ускоряване на процеса на конвергенция към средното за ЕС ниво на доходи, и устойчиво подобряване на институционалното управление.

Cross.bg