Новини

1,36 млн. лв. за учебни сгради

1,36 млн. лв. от бюджета на Варна отиват за летни ремонти на училища и детски градини. Средствата са планирани в капиталовата програма на общината. Най-много – 334 846 лв., са заложени за конструктивно укрепване на сградата на СОУ „Найден Геров“. Още 45 хил. лв. ще се вложат в доизграждане на корпус за физкултурен салон към училището. В МГ „Д-р Петър Берон“ ще се реализира закрита спортна площадка за 169 хил. лв. Съоръжението, което ще бъде построено в математическата гимназия, ще е с размери 30х13,70х6,45 м. На площадката ще бъдат осъществени странична засенчващо-вентилационна система и комплект със стрехи за отваряне през топлите периоди. Предвидени са метална ограда около закритото съоръжение, както и система за видео наблюдение, която ще се свърже с тази на гимназията. Със 186 хил. лв. ще бъде ремонтирана актовата зала на Първа езикова гимназия. Конструктивно укрепване и обособяване на помещения за предучилищна група за 123,3 хил. лв. ще се извърши в ОУ „Черноризец Храбър“. Отпуснати са и средства за ремонт на оградата на училището. 100 хил. лв. са за довършване на обновяването на 8 СОУ „Ал. С. Пушкин“. Ще бъдат извършени дейности и в други варненски училища. По-големи ремонти са предвидени в пет детски градини - конструктивно укрепване на сгради, вертикална планировка на двор, изграждане на дренажна система, външна топлоизолация, изграждане на площадки. Ще се реконструира фасадата и ще се подмени дограмата на Младежкия дом за 54,6 хил. лв., съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности".