Новини

Търсят проектант за довеждащ водопровод от яз. „Тича“

Съоръжението ще е на стойност 509 хил. лв.

Работна среща за изготвяне на задание за проектиране на довеждащ водопровод от язовир „Тича” до Шумен проведоха членовете на специалната комисия, назначена със заповед на кмета Красимир Костов в началото на май. В разговорите участваха зам.-кметът на Шумен инж. Иван Йонков, експерти от администрацията, проектанти, представители на общините Велики Преслав и Върбица, „Басейнова дирекция” и ВиК – Шумен, които обсъдиха проекта „Интегриран воден цикъл – регион Шумен”. „Основният обект в този воден цикъл ще бъде пречиствателната станция за питейни води на Шумен. В проекта влизат още площадката за пречиствателната станция, довеждащият водопровод от язовир „Тича“, който захранва града, и 10-те помпени станции, стопанисвани от ВиК дружеството“, заяви инж. Йонков. Той допълни, че през септември трябва да бъде обявена тръжната процедура за работен проект на довеждащия водопровод, след което да се кандидатства за неговото финансиране с 509 хил. лв. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Целта е до края на 2016 г. изработването на интегрирания проект да бъде завършено и заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството да започне търсенето на европейски средства за неговата реализация.