Новини

39-те най-големи общини ще избират и оценяват проекти по Приоритетна ос 1 на ОПРР

500 39-те общини на най-големите и средно големи градове в България вече ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Новите правомощия бяха делегирани днес с подписването на споразумения между общините и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Новият подход за финансиране ще се приложи за първи път в България. Той ще направи процеса много по-бърз, тъй като местните администрации ще могат сами да подберат проектите, които ще изпълняват. Новите правомщия ще носят и рискове, тъй като общините ще носят отговорност за всеки един проект. Общият ресурс, с който ще разполагат общините за финансиране на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 701 млн. евро (европейско и национално съфинансиране). Чрез тези средства българските градове ще станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. В това се включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Повече подробности в следващия брой на в. "Строител".