Новини

Проекти за още 84 млн. лв. ще бъдат реализирани във Варна

Кметът на Варна Иван Портних подписа днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  споразумени е за делегиране на функции на междинни звена за избор и оценка на проекти за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Община Варна има право да избира проекти с безвъзмездна финансова помощ до 84 млн. лв от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година. „След ангажиментите, поети от премиера Бойко Борисов, за осигуряване на средства за ремонт на Аспаруховия мост, за пътя за Златните и изграждането на пречиствателна станция в курорта, добрите новини за морската столица продължават“, коментира Иван Портних. За целите на изпълнение на дейностите по устойчиво градско развитие Община Варна ще разработи инвестиционна програма, в която ще бъдат включени мерките от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които ще бъдат реализирани чрез Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година. Допустимите инвестиции са разпределени в пет приоритета: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”; „Интегриран градски транспорт“;  „Градска среда”; „Социална инфраструктура”, включващ две групи дейности: „Социална инфраструктура“ и „Културна инфраструктура“; „ Образователна инфраструктура”.