Новини

Николай Николов: Либерализацията на пазара ще осигури ефективна работа на енергийната система

„Сериозна част от наследените проблеми в енергетиката са породени от недалновидни решения, взимани в миналото и прекомерна политическа намеса в сектора. Иначе казано – от повече държава и по-малко пазар в енергетиката. Лекарството срещу това се нарича либерализация и свобода на избора. Това е пътят, който ще осигури конкуренция, прозрачност и в крайна сметка – ефективна работа на енергийната система.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Николай Николов на откриването на конференция, посветена на либерализацията на енергийния пазар, организирана от Българския енергиен и минен форум, съвместно с Националната асоциация „Активни потребители“. По думите на заместник-министър Николов Министерството на енергетиката е приоритетно ангажирано с проекта за енергийна борса, която трябва да заработи реално от 1 януари 2016 г. Той запозна участниците във форума със свършеното до момента от екипа на Министерството в тази област. „Българската независима енергийна борса“ - дружеството, лицензирано да оперира борсовата търговия с електроенергия в страната, сключи споразумение за сътрудничество с „Нордпул спот“ – операторът на редица водещи европейски пазари за електроенергия. Подписаният документ позволява използването на платформата на Нордпул за стартиране на пазар „ден напред“ за търговия с електроенергия в България. На последващ етап сътрудничеството ни може да бъде задълбочено с включването на пазар „в рамките на деня“ – отново през платформата на Нордпул. За да се гарантира независимост на енергийната борса у нас, се предвижда тя да е към Министерството на финансите. Тази концепция вече е представена пред Европейската комисия, поясни още заместник–миинстърът. По неговите думи, предстоящото подписване на консултантски договор със Световната банка за избор на най-добрия модел за бъдещата борса ще съдейства за ефективна и прозрачна работа на електроенергийния пазар в страната. „Конкуренцията, прозрачността и възможността за избор са ключът към осигуряването на стабилна и безпроблемна работа на българската енергетика“, подчерта в заключение заместник-министър Николов и допълни, че чрез постигане на справедливи цени на енергията, либерализираният пазар ще повиши конкурентоспособността на икономиката и ще осигури по-добро качество на живот на българските граждани.