Новини

Три са отворените ценови оферти за строителството на участък 2 от Западната дъга на Софийския околовръстен път

IMG_1294 Три са отворените ценови оферти за изпълнител на участък 2 от път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга от км 0+780 до км 6+309. Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Индикативната стойност на поръчката е 92 720 268 лв. без ДДС. Отворените ценови оферти на допуснатите участници са на:

  • ДЗЗД „Витоша 2014”, в което участват: „Инжстройинженеринг” ЕООД и „Автомагистрали Хемус” АД - 92 355 861,40 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Европейски пътища”, в което са: „Джи Пи Груп” ООД, „Автомагистрали Черно море” АД и „Пътстройинженеринг” АД - 84 999 888,88 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Волуяк 2014”, в което са: „ПСТ Груп” ЕАД и „Понсстройинженеринг” ЕАД - 88 311 584,37 лв. без ДДС.
Западната дъга на СОП е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата. В момента се изгражда участък 1 от Западната дъга на СОП - път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, с обща дължина 3,009 км. Обектът трябва да е готов през октомври т. г. Строителството на участък 2 включва директно трасе и реконструкция на Софийския околовръстен път в отсечката от км 0+780 до км 6+308.17. Предвидено е построяването на три пътни възела - п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, на естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, на нов път за гара Волуяк и т. н. Началото на обекта започва при км 0+780 - на около 70 м след пресичането на река Какач. При км 5+109 СОП ще се включва в Северната скоростна тангента. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Показателят техническо предложение е с тежест 40, а показателят цена за изпълнение на поръчката е с тежест 60. Срокът за изграждане на обекта е 10 месеца. Проектът ще кандидатства за съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет.