Новини

КРИБ: Икономиката се нуждае от трайни реформи

reforma България е на първо място по неблагоприятни здравно-демографски показатели от всички държави-членки на Европейския съюз, каза министър Петър Москов по врема на форума „ Здравната реформа: бизнес диагноза“, организиран от  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). На него присъстваха и премиерът Бойко Борисов,  министърът на финансите Владислав Горанов, председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, както и представители на изпълнителната власт и на редица браншови и професионални организации. „КРИБ отстоява твърдо в позицията си за реформи във всички сфери на българската икономика. Те трябва да са трайни, дългосрочни и с ясни перспективи. Конфедерацията е сериозен партньор на правителството. След дълъг диалог с кабинета успяхме да постигнем консенсус по много теми“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. „България е на първо място по ниска продължителност на живота и висока смъртност. Все още не можем да намалим детската смъртност до показателя, постигнат в страните от ЕС през 1995 г.", подчерта здравният министър. Като най-големи проблем той посочи прекалено големия брой болнични легла, както и задълженията, които се трупат. 13,1% от домакинствата са имали доходи под официалния праг на бедност през 2013 г. Между 1995 и 2012 г. общите разходи за здравеопазване са се увеличили от 5,2 на 8% от БВП, като средствата за здравеопазване на глава от населението са се увеличили от 82 на 566 щ. дол. (6,9 пъти). Според данни от националните здравни сметки през 2012 г. в България са били изразходвани за здравеопазване около 6,3 милиарда лв. Според министър-председателя не е нормално ръководството на НЗОК да иска всяка година допълнителни средства, а в същото време хората да не са доволни от качеството на здравеопазването."В сектора влизат 8 млрд. лв. и още толкова бих дал, ако хората кажат, че се лекуват добре. Здравето няма цена, ще отрежем от магистрали или каквото искате", обясни премиерът. В плановете на Москов е ефективното разпределяне на ресурсите в здравеопазването, което по думите му трябва да има няколко цели: осигуряване на достъп на населението до повече здравни услуги, финансирани с публични средства; освобождаване на ресурс за финансиране на нови здравни услуги; намаляване на частните разходи за здравеопазване. На форума Москов предложи държавните служители с високи заплати да плащат сами здравните си осигуровки. По думите му това предложение ще засегне държавните служители, които получават повече от две минимални работни заплати. Идеята предстои да бъде обсъдена с работодатели и синдикати. Той допълни, че ако се осъществи, само от Министерството на здравеопазването ще се спестят 1,5-1,7 млн. лв.