Новини

Министър Ивелина Василева: Престъпленията срещу околната среда са реална заплаха за човешкия живот

[caption id="attachment_110805" align="aligncenter" width="711"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption] Броят на нарушенията на правото на всеки да живее здравословно нараства не само в България, но и в международен план. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на Заключителната конференция на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) по повод финализирането на проекта „Повишаване на контрола и спазване на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. „МОСВ е е програмен оператор по две от осите, касаещи опазването на биоразнообразието и спазването на съществената задача да решим проблема с вредните отпадъци. Когато говорим за престъпленията срещу околната среда всички ние осъзнаваме, че те са реална заплаха за човешкия живот. Те засягат цялото ни общество и изискват да бъдат преследвани с цялата тежест на закона, както всички останали престъпления. Броят на нарушенията нараства не само в България, но и в международен план. Техните последици се разпространяват отвъд границите на държавите. За предотвратяване на посегателствата върху околната среда законодателството на Европейския съюз са въведени освен административно-правни и наказателно-правни промени”, посочи тя и коментира, че статистиката показва, че броят на образуваните производства и тези от тях, които завършват с окончателни присъди и санкции е изключително малък. Според нея това показва колко навременен и значим е проектът, който се реализира. „Основната цел е да се изгради оперативен капацитет в Прокуратурата в България, който да разследва и преследва на екологични престъпления”, посочи Василева. „Знаете, че работим върху усъвършенстването на законодателството. Опазването на околната среда е мисия. Тя изисква постигане на хармония между опазването на околната среда и обществено-икономическите процеси в нашата страна”, акцентира министър Василева.