Новини

Министър Лиляна Павлова: Икономиката се движи тогава, когато има предприемачество, силен малкък и среден бизнес

Реализирането на инфраструктурни проекти с публично-частно партньорство е голям шанс за бизнеса у нас, смята регионалния министър

unnamed (39) Икономиката се движи тогава, когато има предприемачество, силни малки и средни предприятия. Те са нейните двигатели. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на Международния бизнес форум "Ролята на бизнес организациите в подкрепа на предприемачеството, организирана по повод 120-годишнината от създаването на Българското търговско-промишлена палата в България. Министърът поздрави членовете на палатата и подчерта важно значение в 120-годишната й история за развитието на страната и подкрепата за предприемачеството. „Представителите на изпълнителната власт сме длъжни да създадем предпоставки, за да може икономиката, бизнеса, предприятията да функционират и да създават работни места. Убедена съм, че и за напред ще си сътрудничим, както и досега с Търговско-промишлената палатата в това отношение. Имаме много предизвикателства пред себе си", заяви министър Павлова. Министърът открои като важна стъпка за подкрепа на бизнеса създаването на стабилно правителство, управление и политическа стабилност, което е важна предпоставка за растежа на икономиката. "Първите резултати са видим и като икономически растеж и като повишаване на приходите. Икономиката има нужда да знае, че правителството работи и няма да си променя решенията и данъчната политика. Все фактори важни за икономиката", каза още министър Павлова. Тя изброи усилията на Министерството на регионалното развитие, които са насочени в подпомагане, улесняване и стимулиране на бизнеса, включително и в привличането на чуждестранни инвестиции. Доброто стратегическо планиране и създаване на нормативна уредба, от която имат нужда инвеститорите са важен акцент в тях. В тази връзка се работи за облекчаване процеса за изготвяне на подробни устройствени планове, строителния контрол, разрешения за ползване и усъвършенстване на Закона за устройство на територията, което по думите й не е лек процес. Усилено се работи и за изграждането на единен кадастър и покриване на по-голяма територия от страната с кадастрална карта. Пред участниците във форума министър Лиляна Павлова посочи и приоритетите на правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързани с водния сектор, пътната инфраструктура и енергийната ефективност. Амбицията за водния сектор е да се подобрят ВиК – услугите в страната и качеството на питейната вода с насочване на повече инвестиции. Завършване на магистралния пръстен на държавата е фокусът в пътното строителство, с оглед извеждане на тежкотоварния и транзитния трафик по първокласни пътища и магистрали, което ще облекчи малките пътища и ще намали пътно-транспортните произшествия. Над 3 млрд. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ са насочени за подобряване на градската среда, като 1 млрд. лв. от тях са за обновяване на пътната инфраструктура, като индиректна подкрепа за бизнеса. Програмата за енергийна ефективност също е приоритетна, с възможността за саниране на малки и средни предприятия, публична сгради и Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, финансирани от европейските фондове и бюджета. Министър Павлова представи и новият подход за развитие на публично –частното партньорство при реализацията на инфраструктурни проекти, като добра възможност за бизнеса. В това отношение МРРБ предвижда сериозна инвестиция, чрез безвъзмездната финансова помощ от европейската солидарност за създаване на специален фонд. В 39 големи и средно големи градове е предоставен ресурс от 380 млн.лв., като възможност за привличане на частни инвеститори. "Тези пари ще отидат подобряване на градската среда, чрез създаването на търговски и спортни центрове, тържища и всякакъв вид инфраструктура, която генерира приходи в подкрепа на бизнеса и създаване на работни места", добави тя. Отделно от това се предвижда създаването на гаранционен фонд, който да подкрепя бизнес инициативи за реализация на различни проекти. Амбицията е да се създаде и фонд с ресурс от ОП „Околна среда”, за реформа във водната инфраструктура с начален капитал около 200 млн. лв. Според министър Павлова най-голямото предизвикателство е създаването на подобен фонд за пътна инфраструктура при изграждането и стопанисването на пътища. „Много са възможностите и перспективите. В лицето на правителството и МРРБ имате партньор. Отворени сме за диалог, дискусии и съвестна работа, за да реализираме всички идеи на практика“, категорична бе министър Лиляна Павлова. По време на форума министър Лиляна Павлова връчи специална награда – сертификат за отличие на фирма „МТМ“ ЕООД, номинирана от Търговско-промишлената палата за „Най-бързо развиващо се предприятие“ .