Новини

„ЧЕЗ Електро България“ АД подкрепя инициативата „Климатична купа за европейски предприятия“

????????????????????????????????????

„ЧЕЗ Електро България“ АД подкрепя инициативата на Софийска енергийна агенция СОФЕНА - „Климатична купа за европейски предприятия“. Състезанието за пестене на енергия за малки и средни предприятия ще продължи една година – до 1 юни 2016 г.

През този период участващите фирми ще имат реална възможност да спестят енергия. Победителите на национално ниво ще бъдат определени въз основа на постигнати икономии на енергия в три категории. Фирмата, с най-голямо спестяване на енергия, ще бъде класирана на първо място и ще има възможност да се състезава на европейския етап на състезанието. Награждаването на победителите на национално и европейско ниво ще се състои на официална церемония в Брюксел през юли 2016 г.

До 30 юни 2015 г. малки и средни предприятия с до 250 служители могат да се регистрират за участие в състезанието. Инициативата се провежда в рамките на европейски проект по програма „Интелигентна енергия Европа“. 300 малки и средни фирми от 10 страни в Европа ще бъдат стимулирани да въвеждат енергоспестяващи мерки с цел да постигнат икономии на енергия и чрез тези практики да намалят въглеродния си отпечатък. За всички фирми, които се включат са предвидени опростени енергийни одити, с цел определяне на подходящи за всяка фирма, мерки, които да доведат до намаляване на изразходваната  електрическа и топлинна енергия в офис помещенията.

ЧЕЗ е силно ангажирана с популяризиране на идеите на енергийната ефективност. С цел намаляване на крайното потребление на електроенергия компаниите от групата на ЧЕЗ в България прилагат различни мерки за енергийна ефективност и провеждат информационни и образователни кампании за потребителите. На корпоративния уебсайт www.cez.bg, в раздел „За клиента“ е разработена специална секция „Енергийна ефективност“, където клиентите могат да намерят разнообразни съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията, както и калкулатор за изчисляване на месечната консумация.

„ЧЕЗ Електро България“ АД подкрепя инициативата на Софийска енергийна агенция СОФЕНА - „Климатична купа за европейски предприятия“. Състезанието за пестене на енергия за малки и средни предприятия ще продължи една година – до 1 юни 2016 г.

През този период участващите фирми ще имат реална възможност да спестят енергия. Победителите на национално ниво ще бъдат определени въз основа на постигнати икономии на енергия в три категории. Фирмата, с най-голямо спестяване на енергия, ще бъде класирана на първо място и ще има възможност да се състезава на европейския етап на състезанието. Награждаването на победителите на национално и европейско ниво ще се състои на официална церемония в Брюксел през юли 2016 г.

До 30 юни 2015 г. малки и средни предприятия с до 250 служители могат да се регистрират за участие в състезанието. Инициативата се провежда в рамките на европейски проект по програма „Интелигентна енергия Европа“. 300 малки и средни фирми от 10 страни в Европа ще бъдат стимулирани да въвеждат енергоспестяващи мерки с цел да постигнат икономии на енергия и чрез тези практики да намалят въглеродния си отпечатък. За всички фирми, които се включат са предвидени опростени енергийни одити, с цел определяне на подходящи за всяка фирма, мерки, които да доведат до намаляване на изразходваната  електрическа и топлинна енергия в офис помещенията.

ЧЕЗ е силно ангажирана с популяризиране на идеите на енергийната ефективност. С цел намаляване на крайното потребление на електроенергия компаниите от групата на ЧЕЗ в България прилагат различни мерки за енергийна ефективност и провеждат информационни и образователни кампании за потребителите. На корпоративния уебсайт www.cez.bg, в раздел „За клиента“ е разработена специална секция „Енергийна ефективност“, където клиентите могат да намерят разнообразни съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията, както и калкулатор за изчисляване на месечната консумация.