Новини

Русе ще има Интермодален терминал през 2018 г.

Ruse

Строителството на Интермодален терминал (ИМТ) Русе ще започне през 2017 г. Всички подготвителни дейности трябва да приключат до края на тази година, а през следващата ще бъде избран строител и надзор. Обектът трябва да бъде въведен в експлоатация през 2018 г. Финансирането ще се осигури от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Това стана ясно по време на представянето на проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”. Подготовката на ИМТ Русе се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Стойността на проекта възлиза на 4 195 300 лв. без ДДС, от които 3 566 000 лв. са от Европейски фонд за регионално развитие, а останалите 629 300 лв. – национално съфинансиране. За включените дейностите и напредъка до момента разказаха инж. Георги Узунов от Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) и Ивайло Дженев, ръководител на проекта. В събитието се включиха областният управител на Русе Стефко Бурджиев, неговият заместник Явор Янчев и зам.-кметът по „Устройство на територията” Димитър Наков.

Повече подробности в следващия брой на вестник "Строител".