Новини

Заместник-министър Николова: Идентифициране и работа по съвместни стратегически проекти между приоритетните области може да даде истински тласък в изпълнението на Дунавската стратегия

Одобрена е кандидатурата на България за председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион през 2018 г.

Деница Николова Необходимо е подобряване на координацията между приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Идентифициране и работа по съвместни стратегически проекти между приоритетните области може да даде истински тласък на нейното изпълнение. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при участието си в двудневната среща на националните координатори и координаторите по приоритетни оси на Дунавската стратегия. Тя се включи в дебата за подобряване на изпълнението на Стратегията, която се проведе в рамките на плаваща конференция по р. Дунав. Представителите на страните от региона обсъдиха стратегически концепции за напредък по отделните приоритети и необходимостта от насочване на съществуващите финансови средства по ЕСИФ в подкрепа на целите на Стратегията. Делегатите от Дунавския регион дискутираха първата процедура за кандидатстване с проекти по новата транснационална програма „Дунав“ в подкрепа на постигане на целите на Дунавската стратегия. Процедурата ще бъде разделена на 2 етапа, първият от които ще обхване периода 23 септември – 1 ноември т.г. за кандидатстване с проектна идея. Вторият етап се очаква да бъде обявен на 1 април 2016 г. за кандидатстване с пълно проектно предложение. В рамките на форума българската кандидатура за ротационен председател на Дунавската стратегия през 2018 г. получи формално одобрение от държавите в Дунавския регион. Председателството на Стратегията ще бъде съчетано с първото българско председателство в Съвета на ЕС, с което ще бъде осигурен координиран подход по отношение на макрорегионалните стратегии на ЕС. Повече информация за програмата може да бъде намерена на интернет страницата на Съвместния секретариат на Програма Дунав: https://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index