Наука

Състезанието Varna spagetti tower събра талантливи млади специалисти

Надпреварата, организирана от ВСУ „Черноризец Храбър”, се проведе за втора поредна година с участието на 13 отбора

Георги Сотиров Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” за втори път беше домакин на Националното състезание за креативни умения Varna spagetti tower. Философията му предполага участниците да придобият още по-задълбочени знания за устойчивото строителство. „Независимо дали се изграждат кули от спагети или домове, важното е те да са безопасни и стабилни“. Това заяви при награждаването на победителите Руси Русев - член на УС на ОП на КСБ - Варна. Вестник „Строител” за втори път беше медиен партньор на събитието, а негов представител - член на журито. Тази година в надпреварата участваха 13 отбора - два пъти повече от миналата. Отново се срещнахме със знаещи и умели ученици от професионалните гимназии в страната. Голямата идея - да се открие, изпълни със съдържание и допълни нова форма на сътрудничество между професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия и висшето образование с помощта на браншовите камари и организации, се осъществява по сполучлив начин. Доц. д-р инж. Иван Павлов, преподавател в катедра ССС, смята, че великолепната инициатива трябва да се реализира традиционно, защото ползата за учениците е видима. „Развива се въображението на младите хора, идеите, които влагат в изграждането на кулите и конструкциите, не биха хрумнали дори на професионалистите в бранша. Нещо повече - в това състезание имаше концепции, които директно могат да се използват от вече утвърдени архитекти и проектанти”, обясни той. Нестандартните конструкции на някои от екипите правят впечатление. Те могат да бъдат полезни в различни направления – веднъж като виждане на отворени за знания момичета и момчета, втори път като визия за бъдещето. Такъв проект показа отборът на Християн Василев от ПГСА - Варна. „Нашата конструкция имаше сложни елементи и не успяхме да укрепим всичко. Но пък с нищо не може да се замени емоцията по време на състезанието. Вие бяхте в залите и сигурно сте доловили напрежението, с което работихме. Всички се забавляваха и това е най-важното. А така учим, трупаме знания и практически опит”, сподели ученикът. За такъв опит разговаряхме и с Тихомира Кордон. Тя e завършила висшето си образование във ВСУ „Черноризец Храбър”. Миналата година е била консултант на един от отборите като човек, който току-що се е дипломирал във ВУЗ-а. Тази вече е сред основните организатори на мероприятието. „Интересно е да се проведе състезание по строителство с нещо ядливо, каквото са спагетите. Учениците приеха идеята радушно, направиха невероятни конструкции. Наблюденията ми показват, че участниците от професионалните гимназии са изключително креативни и имат хъс да се представят по най-добрия начин. Независимо че „строителният” материал са спагети, чувам и виждам как младите хора коментират сложни конструктивни проблеми, търсят сродни теми от учебника по съпромат и статика и т.н. С други думи - те мислят. Разсъждават, откриват неблагоприятната точка, която може да срути тяхната конструкция, припомнят си това, което са учили, и го прилагат в работата си със спагетите”, разказва възпитаничката на ВУЗ-а. Тук, в залите на Varna spagetti tower, преподавателите срещат и своите бъдещи студенти. И това може би е най-ценното в състезанието. Доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения”: Ще направим строителна академия с ОП на КСБ – Варна Сбъдна се желанието ни от миналата година състезанието да се превърне в традиционно и мисля, че сме на прав път. Особен успех за нас като организатори е, че участва отбор от пернишката професионална гимназия. Вашите читатели сигурно ще си спомнят участието ни в международните уъркшопове, свързани с проекти за пострадалото от пернишкото земетресение население на с. Дивотино, които предадохме безвъзмездно. Както виждате, когато има идеи, формите лесно се намират. Една от тях е свързана с проекти за устойчиви къщи именно за хората от Пернишкия край. Националното състезание за втори път показа, че ВСУ „Черноризец Храбър” е иновативен ВУЗ, където модерното мислене е в основата на различни инициативи. И тази година дадохме шанс на успешно представилите се не само да получат първата престижна грамота към своето портфолио, но и да учат при нас. Трябва да отбележа и многото нови магистърски програми, които стартират сега във Варна. Имаме и интересни интердисциплинарни програми между катедрите по архитектура и строителство на сгради и съоръжения и факултета по международна икономика и администрация. Набират скорост и трите ни нови бакалавърски програми по строителни конструкции, водоснабдяване и канализации и пътно строителство. Продължаваме проектите с професионалните гимназии чрез съвместни разработки на курсови задачи, т.е. домашни от училище, средношколците ще могат да решават при нас, използвайки възможностите на ВУЗ-а и професионалната помощ на преподавателите. Разбира се, това, за което говоря, не би могло да се случи без помощта на КСБ, на варненското Областно представителство. С тях ще организираме и строителна академия, където ще решаваме казуси, дадени от големите компании. Те ще ни заявяват и свободни работни места, които ние според възможностите си ще предлагаме на нашите студенти. Взаимното уважение и вяра в професионалните качества на другия – това е едно от обясненията на добрите взаимоотношения със строителния отрасъл. Доц. д-р инж. Генчо Паничаров, преподавател по теоретична и строителна механика: Уменията се придобиват в практиката „Това състезание предизвиква творчески умения и инициативност. Така се започва същинското инженерство – от спагетите и после през любимия съпромат до сериозната конструкторска работа. Някои сигурно ще се усмихнат на тази съпоставка, но всички материали трябва да бъдат достатъчно здрави посвоему - спагетите да издържат на натоварвания - температурни и други, за да имат определени вкусови характеристики, а строителните - които младите хора ще изучават в бъдеще - на механичен натиск. Тоест спагетите са начало. Уменията се придобиват със знания и в практиката – в работата със стоманени въжета, стоманени конструкции, стоманобетон и т.н. Сигурен съм, че както старите български майстори са носили навремето славата на строителна България извън страната, и тези млади хора ще продължат традицията.